หน้าแรก

  ฉลากฟิล์มหด (Shrink Film) คืออะไร และใช้งานยังไง

    ฉลากฟิล์มหด คือ PVC (Polyvinyl Chloride) โพลิไวนีล คลอไรค์ ชนิดหนึ่งที่ให้ความโปร่งใสเมื่อเวลาแนบอยู่กับสิ่งของชนิดใดๆฟิล์มหดนี้มาจากศัพท์เทคนิคว่า (Shrink film) ซึ่งเรียกตามคุณสมบัติของฟิล์มนั่นเองกล่าวคือ มันจะหดตัวเมื่อได้รับลมร้อนวัสดุที่ใช้ทำฟิล์มหดได้แก่พลาสติกที่โมเลกุลทำให้เรียงตัวกันในระหว่างการผลิตฟิล์มชนิดของพลาสติกที่นิยมใช้คือพอลิไวนิลคลอไรค์ (Polyviny chloride-PV) และพอลิเอทีลีนชนิดหนาแน่นต่ำ (Low densitypolyethlene-LDPE) ฟิล์มหดรัดสินค้าคือ PVC ชนิดกึ่งแข็งที่มีน้ำหนักโมเลกุลปานกลางใช้ในการแผ่นฟิล์มห่อหุ้มผลิตภัณฑ์พลาสติกชริ้งฟิล์ม PVC คือพลาสติกที่เมื่อโดนความร้อนจะหดรัดผลิตภัณฑ์หรือเรียกว่าเป็นการหน่วยของผลิตภัณฑ์ก็ได้ให้อยู่ในรูปทรงของ แพ็คเดียว แพ็คคู่ แพ็คโหล ตามความต้องการซึ่งพลาสติก PVC นี้จะมีคุณสมบัติโดดเด่นตรงที่เนื้อฟิล์มมีความใสทำให้เมื่อหดรัดผลิตภัณฑ์แล้วสามารถแสดงความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ได้ดีมีสีสันของสินค้าที่สวยงาม ข้อความ ยี่ห้อ คุณสมบัติ ส่วนประกอบๆที่ผู้ขายต้องการให้ผู้บริโภคได้เห็นทั้งนี้การใช้ฟิล์มหดห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทราบว่าผู้บริโภคเป็นบุคคลแรกให้การเปิดใช้สินค้านั้นฟิล์มในระบบการจัดจำหน่ายสินค้าปัจุบันไม่ว่าจะเป็นการขายส่งหรือขายปลีกก็ตามการบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ฟิล์มหดเพื่อห่อรัดสินค้ากำลังได้รับความนิยมสูงโดยใช้กับสินค้านานาชนิดจำพวกเครื่องอุปโภคและสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆทั้งนี้เนื่องจากอำนวยประโยชน์หลายประการอาทิใช้รวมสินค้าหลายชิ้นใช้เป็นหน่วยใหญ่ซึ่งช่วยให้ความสะอาดต่อการลำเลียงขนส่งและเก็บรักษาใช้ห่อสินค้าเช่นกระดานไวท์บอร์ดเครื่องเขียนต่างๆผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆเพื่อง่ายต่อการขนส่งและเพื่อป้องกันฝุ่นละอองใช้หุ้มรัดสินค้าขายปลีกกับของแถมเข้าด้วยกันเพื่อส่งเสริมการขายและใช้หุ้มรัดรอบฝารอบขวดเพื่อกันการขโมยเปิดเป็นต้น

Visitors: 45,814